Everything we hear is an opinion

Jag hittade, vad jag tyckte i alla fall, en jättebra meme:

https://se.pinterest.com/pin/563935184571978237/

Alltså: ”Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.

Den är skriven av den romerska kejsaren Marcus Aurelius, som levde 121-180 e.Kr.

Jag har själv inte läst hans bok Självbetraktelser (Meditations), men jag tycker att citatet passar bra in på hur jag tycker att jag kan förhålla mig till verkligheten på ett bra sätt. Det ger en god förutsättning för hur man generellt sätt ska ta itu med saker och ting som vi hör eller på annat sätt kommunicerar. Jag tycker att det är viktigt att vi alla utgår från våra olika, individuella upplevelser och erfarenheterna vi gör speglar vårt beteende. En aspekt på det beteende vi har är de attityder vi har gentemot andra människor och situationer.

Har du någonsin tänkt på vilken attityd du har och varför det kommer sig att just du har den inställning till saker och ting som du har? Jag tror mycket kan förklaras av att det kommer av den miljö vi lever i, att vi lär oss se på verkligheten på olika sätt och vis. Allt speglat av hur andra tar sig an vardagen. Det vi gör påverkar andra. Det andra gör påverkar oss. Det är ett samspel, ett givande och tagande som sker hela tiden. En del tar mycket, andra ger generöst – men jag tror att vi ger och tar på olika vis. Det gäller att hitta en kompabilitet i det hela. Vad du än har för attityder så är det bara genom andra som vi kan referera till att de är ”rätt” eller ”fel”. Har vi inget samspel så kan vi heller inte förhålla oss till hur saker och ting ”ska” vara.

Och hur bör de då vara? Det finns många som menar att det ska vara si eller så. Detta får mig att tänka på en melodi jag hörde för ett tag sedan i en sinnesrogudstjänst i domkyrkan i Kalmar. Där sjunger de: ” Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns så många som vill tala om, att du bör vara si och så, men Gud fader accepterar dig ändå, det kan du lita på.” Och visst är det så att vi försöker vara folk till lags, men det är ändå DU som väljer hur du ska vara. Det är du som gör val i livet. Det är valfritt. Jag tycker inte om när folk säger att: ”Du måste göra si, du måste göra så”.

För nej, det måste jag inte. Jag kanske inte har samma uppfattning som du har. Och man kan inte säga till någon att hen måste göra på ett speciellt vis, för det kanske inte ligger i den personens intresse. När du säger att någon annan måste göra på något vis är det ett krav som du har på den personen, intresset om personen ligger hos dig.

Det tycker jag är fel. Men är det någon som säger att: ”Jag måste göra si och så”, då ligger intresset hos personen själv. Det handlar om att dra gränser, men även att göra de saker man är intresserad av. Visst är det av omtanke vi ställer krav på vår omgivning. Vi vill ju att det ska fungera på bästa möjliga sätt. Men hur eller hur – vi kan ALDRIG sätta oss in till 100 % om hur det är för en annan person just nu. Vi kan försöka, givetvis, men aldrig riktigt uppleva hur det är för personen just nu.

Jag vet själv detta, bland annat för jag har varit med och chattat via IRC. Det räcker med att försöka förmedla meddelanden via SMS och det uppkommer ofta missförstånd. Jag läste att det behövs minst 20 minuters chattande för att stämma av hur den andra personen känner sig och att man då får en uppfattning om hur det förhåller sig, men jag har inte gått i den andra personens skor och jag vet inte bakgrunden till hur det egentligen är.

Hur vi än försöker kommunicera, så uppkommer det missförstånd. Jag säger inte att det är dåligt att kommunicera, inte alls – men vi ska vara observanta på att det kan uppkomma feltolkningar. Kom ihåg att det är du som ser det ur ditt perspektiv, och jag som ser det ur mitt. Det är det som är som fascinerande också, att vi kan se det olika – och att vi faktiskt ÄR olika.