Mossegården – Med fokus på grön omsorgMediahuset blev inbjuden till den årliga anhörigträffen på Mossegården, själva syftet med träffen var att visa upp verksamheten för anhöriga. Mossegården som ligger i Vassmolösa drivs genom grön omsorg. Grön omsorg innebär att man arbetar på gårdar som erbjuder psykiskt funktionsnedsatta en meningsfull sysselsättning, detta är även en alternativ terapi för alla människor. Känslan när man kommer till Mossegården är att det är en fridfull tillvaro, nära till djur och natur samt ett behagligt och glädjefullt arbetsklimat.

När vi pratade med anhöriga fick vi en positiv bild av Mossegården, det bygger på motivationen hos deltagarna där alla känner att de kan delta i aktiviteterna därmed utvecklas.

Nina Nätbring som driver Mossegården sedan starten 1/2 -99 ser en utveckling hos deltagarna man kan se större självkänsla, egna initiativ, ansvar och arbete i grupp.

På Mossegården arbetar åtta deltagare och två heltidsanställda, där de jobbar med friskvård så som gympa, yoga, djur och natur. Vid andra årstider tillkommer andra olika arbetsuppgifter. Dagen avslutades med en egenskriven sång baserad på melodin ”We are all the winners” som handlade om glädjen på Mossegården följt av en uppskattad prisutdelning med stående ovationer.