Anders Stenåldern – Arkeologi

Stenåldern

Stenåldern är en period som inleds med att börja tillverka verktyg av trä, sten och skinn. Den delas in i fyra delar: Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum och Kalkolitikum. Paleolitikum betyder äldre stenåldern och är människans första period. Man började tillverka stenåldersverktyg för 2 300 000 år sedan. Det äldsta språket som man har funnit är östafrikanska. Den första människan som kom för ca 1 600 000 år sedan till Europa var Homoerectus. De var välutvecklade stenåldersmänniskor, medan Cro Magnon-människan var först med att sy kläder. För ca 40 000 år sedan började Neolitikum som betyder yngre stenåldern, perioden inleds med jordbruk där man bland annat uppfann keramik.

Kalkolitikum

Kalkolitikum som var ca 4 000 år f kr räknas som kopparåldern, mellan stenåldern och bronsåldern. Man lärde sig göra yxor, spjut, harpuner och nålar. Man började med byteshandel – man bytte saker med varandra, exempelvis flinta, yxor mm. Man bodde vid sjöar och grottor, samhällena var som små byar med ca 25-200 människor. Mesolitikum är den äldre stenåldern, som hjälpmedel hade man båtar, pilbågar och fiskeredskap. Man var Jägarsamlare och boplatserna var i tält och grottor.

Neolitikum

Neolitikum är stenåldern, redskap som t.ex. yxor, hackor och plogar förekom. Man tillverkade också föremål av keramik, bland annat tvättfat och skålar att äta ur. Man tillverkade också saker av kryponkristaller som var en väldigt stark sten. Boplatserna var i bondgårdar och i samhällen. Hövdingen hade en välutvecklad spårteknik där man började använda sig av t.ex. kartor av skinn. Den första stenåldern benämns i området Oldwar i Afrika. Man har hittat bla handyxor i sten som nu finns på Kgl. Museum i Köpenhamn. Där kan man se och höra om stenåldern och få veta hur man gjorde upp eld för ca 1,5 miljoner år sedan.

Av Anders Per Christer ”Gusten” Gustavsson