Fler sjuka av mobbning

Sjukskrivningarna ökar kraftigt

Antalet personer som sjukskrivs på grund av mobbning ökar kraftigt. Förra året fick Försäkringskassan 1 160 anmälningar om arbetssjukdomar på grund av mobbning eller kränkande särbehandling. Det är nästan en fördubbling sedan 2010, skriver tidningen Vårdfokus.

Kvinnor inom vård, skola och omsorg är särskilt utsatta. Bland dem har arbetsskador och arbetssjukdomar som beror på organisatoriska och sociala faktorer, där kränkande särbehandling är en del, ökat med totalt 83 procent under de senaste fem åren.

Statistiken visar också att bland de arbetssjukdomar som anmäldes mellan 2011 och 2015 berodde drygt hälften på problem i relation till chefer, enligt Vårdfokus.