To express yourself

Har du svårt för att uttrycka dig? Är det något som håller dig tillbaka? Det behöver inte vara så. Det finns personer att prata med, som bryr sig.

För mig är det väldigt viktigt att uttrycka mig och gör jag inte det i långa perioder så blir det alls inte bra. Att isolera sig själv när man som mest behöver sällskap och någon att prata med kan vara förödande. Självvald ensamhet är en sak, men ofrivillig ensamhet är inte okej. Det går att bryta mönstret, även om vanans makt är stor.

Jag har lärt mig att jag kan ändra på dåliga mönster som jag upplever mig ha. Ofta går jag i samma hjulspår och det kan vara lätt att falla in i dem igen och igen.

Tänk dig att du är i 1700-talets Sverige och tar dig fram med häst och vagn. Det kommer att bildas hjulspår i leran där du far fram. Vägen är kanske skumpig och svår. Du kanske följer en väg som andra vagnar redan tagit sig fram i. Ska du på samma väg så är det bara till att följa riktningen. Men om du ändrar på ditt mål så får du också ändra lite på själva vägen i sig.

Det är därför viktigt att du sätter upp ett mål dit du ska. Målet får inte vara för stort och heller inte för svårt att nå, men det viktigaste när det gäller det här är att du skapar delmål.

Att vara glad för små förändringar är kanske inte så lätt. Jag vet själv att jag hellre uppskattar stora förändringar, som blir som små revolutioner. För det är ju då ändringen märks som mest. Är detta bra om jag inte vet vad ändringen innebär. Om jag helt enkelt byter målbild, vad innebär det för mig?

I jämförelse kan jag säga att det är som ett brädspel. Det kan vara backgammon, fia med knuff, kinaschack, vanligt schack eller kanske brädspelet go. I spelet går det ut på att vinna, som med mycket annat. Grejen är att du måste ha en taktik för detta, en strategi som håller.

Hur uppnår du ditt mål att vinna? Jo, genom att planera. Först måste du givetvis ha lärt dig reglerna för spelet, annars vet du inte vilka drag du kan göra. När du vet brädspelets regler, först då så kan du planlägga. Till dess får du lära dig reglerna av dina medspelare, eller kanske en bruksanvisning då det gäller att på bästa sätt skruva ihop en IKEA möbel.

När du sedan har gjort färdigt din möbel, vunnit spelet eller kanske kommit till ditt mål med häst och vagn så kan du vara stolt över dig själv.

Men är det värt att vinna eller att skruva ihop en möbel som du har gjort? Är det inte egentligen själva vägen till målet som är värt att sträva efter?

För går du i mål ensam så har du ingen att fira med. Det finns ingen som har följt din väg och det finns ingen som vet hur lång den har varit. Det finns ingen som kan känna empati med dig, bara sympati.

Att känna med en person är mycket viktigare än att tycka synd om någon. Det är först den empatiska personen, som följt de branta stigar som du har gått, som kan sätta sig in i situationen och erbjuda en stege upp från hålet som den andra personen har trillat in i. Har de båda trillat i samma hål så kan de tillsammans finna vägen upp genom att bygga en trappa, hitta en stege eller hjälpa varandra upp.

Det viktiga är inte hur många gånger du faller. Det viktiga är hur många gånger du reser dig upp. Ge inte upp och förlora inte ditt sikte mot målet som du har satt upp. Och – du KAN ändra mål.