Autismens Historia

Autistiskt syndrom är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsvariation som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkar är både kognitiva och emotionella, vilket medför nedsättningar i helhetsförståelse, socialt samspel kommunikation, planering och organisationsförmåga. Man kan få problem att tolka information. Ordet autism kommer i från Grekiskan och betyder själv och användes första gången 1912. Först 1943 kom begreppet autism att kallas som diagnos, det finns olika nivåer inom autismen. Man kan ha svårt med perceptionen, så som ljud, ljus och känsel. Cirka 40 procent av alla som har autism lider av ljudöverkänslighet, personer med autism kan få försenad talutveckling. Man har velat anställa personer med autism, tack vare deras goda förmåga att se mycket fler detaljer, de är noggranna, punktliga och ofta väldigt lojala, ärliga och passionerade i sitt intresse. Personer med autism är inte bundna till sociala förväntningar: Då personer med autism inte kan tolka de sociala signalerna är det enklare för de att vara sig själva bland andra.

Man önskar att inte hålla autisten bunden till sociala förväntningar, utan välj din egen väg!
Av Anders Per Christer ” Gusten ” Gustavsson