Performance anxiety

Har du någonsin haft prestationsångest?

Man kan ha prestationsångest för allt möjligt. Vad sägs t.ex. om att föreläsa om någonting i skolan, att se till att den där uppsatsen blir så bra som möjligt? Eller kanske på jobbet då chefen vill att du ska hålla föredrag om något viktigt?

Uppgiften kan anses vara jättesvår att göra pga. det krävs så mycket av dig. Förväntningarna är skyhöga och du är riktigt nervös när du ska göra din prestation. Är det så alltid för dig, eller kan du ta vissa grejer med en nypa salt? Krävs egentligen det bästa av dig hela tiden och tycker du det är bra? Det är det förmodligen inte. Visst vill vi göra vårt bästa hela tiden – men att gå utöver sin egen förmåga för ofta, eller hela tiden, är absolut inte bra i det långa loppet.

Jag tror det är lite som med att hantera stress. Det finns dålig stress och det finns bra stress. Vi tänker ofta på stress som något som är väldigt dåligt för oss, och det är den dåliga stressen som vi brukar generalisera till, men den kan också vara bra på det sättet att den är igångsättande. Utan en viss sorts stress, tror jag, skulle vi inte kunna komma upp på morgonen. Det är ett val vi gör som är oss så bekant att vi inte brukar tänka på det särskilt mycket.

Det som gäller när det handlar om såvitt stress som prestationer är att vi ska hitta en bra balans i livet mellan de båda handlingarna. Stress och förväntningar lägger grunden för hur vi känner när vi presterar. Att ha prestationsångest är att inte räcka till, att kräva för mycket av sig själv. Det kan också vara att man gjort något för slarvigt eller dåligt och att man vet att man kan bättre. Man liksom ångrar sig och vill få händelsen gjord på ett annat sätt, men att det är för sent.

Jag tror det handlar lite i hur man ser på sig själv. Ser man på sig själv som att man är jätteduktig och ska vara ständigt perfekt, så kan man få prestationsångest. Det kan också vara att man trycks på utifrån, att andra sätter press på en. Sådant är inte bra. Om man dock vet hur man fungerar och har en slags självkännedom så kan det vara lättare att ta itu med prestationshandlingar.

Att aldrig prestera, å andra sidan, är inte heller bra. Jag tror det har som konsekvens att man i det långa loppet känner sig värdelös, att man inte kan göra någonting. Men detta tillstånd, tror jag, är inte så vanligt förekommande, speciellt om man ser till människor som står inför en skola och ett arbete där vi kräver att andra presterar. Återigen – det gäller att säga nej och att veta sina gränser.

Ta vara på dig själv!