Attitydsarbeten

Vi vill förändra genom Attitydsarbeten

Attitydsarbeten är arbeten här på Mediahuset som vill fördjupar oss i. Syftet är att förändra människors attityd i samhället.

Vad är attityd?

Attityd är en människas inställning och värdering av någon/något tex. Madonna, invandrare, Carl Bildt, Hip Hop, politik, och som ofta leder till att vi lägger märke till bara det vi vill uppfatta.

Attityder är nödvändiga och hjälper oss att organisera våra tankar och känslor. Attityder är ett sätt att förenkla tillvaron. De fungerar som en karta som vi använder för att snabbt ta ställning och veta hur vi ska handla.