Jean-Paul Satre

Stefan Lundmark har skrivit i: Artikel | 0 kommentarer

Jean-Paul Sartre brukar mer än någon annan förknippas med
existentialismen. Även om det fanns föregångare i framför allt Kierkegaard och Heidegger var det genom Sartre fick sitt namn.

Existentialismen är en filosofisk rörelse där grundantagandet är att människan är en aktiv skapare av sitt eget livsprojekt, sin egen moral och sin egen mening med livet. Genombrottet för den existentiella filosofin brukar tillskrivas en viss föreläsning som ägde rum 1945 i paris och som otypiskt för filosofiska tillställningar urartade i kaos då lokalen bokstavligen fylldes till bristningsgränsen.

Varat och intet

Sartres stora arbete som formade den existentiella filosofin hette Varat och intet och utgavs 1943. Det finns givetvis en hänsyftning på Heideggers verk från 1927: Varat och tiden. För Sartre är tillvaron bestående av varat och intet enligt följande uppdelning. Varat - avser den materiella världen, det rumsliga. Intet - avser oss själva, vårt medvetande, det tänkta och är förnuftsberoende. Termen "intet" används för att materien egentligen är det enda som finns medan vi själva är överflödiga i form av tänkande medvetanden.

Sartre betraktade varat som kontingent och utan ändamål, vilket får honom att känna "äckel". Äcklet ger uttryck åt en känsla av avsky inför denna förmåga hos livet att existera utan mening eller syfte. Sartre skrev även en filosofisk roman med titeln Äcklet (1938) och här upplever huvudpersonen tillvaron som överflödig och icke samhörig med honom själv, vilket inger honom en känsla av äckel. Sartres äckel utreds av vännen och författarkollegan Albert Camus i Myten om Sisyfos (1942), fast Camus använder i stället ordet "absurd" om tillvaron och en av hans grundfrågor är om livet är värt att leva.

Sartre undersökte själv meningen med livet kom fram till att "existensen föregår essensen". Med denna koncentrerade formulering menar Sartre helt enkelt att någon mening med tillvaron (essensen) fanns inte före människornas existens utan behövde i stället skapas efteråt, vilket endast kan leda till en producerad mening. Samma formulering avskaffar också en Gud som (menings)skapare. Existentialismen blir således granne med nihilismen. I Existentialismen är en humanism citeras Fjodor Dostojevskijs berömda tes att " om Gud inte existerade, skulle vad som helst vara tillåtet" och Sartre fyller sedan i: "Det är just existentialismens utgångspunkt".

Frihet och ångest

För Sartre är människan dömd till frihet. Vi är helt och hållet obundna, vi tvingas aldrig till något och därmed fria att handla bortom konsekvenser från högre makter. Våra liv är inte mer än de val gör. I detta betraktelsesätt inryms dilemmat att inget spelar någon roll, det rådet en total värdeförskjutning där allt strandar i tomhet.

Mot detta livsförnekande synsätt menade Sartre att existentialismen egentligen är livsbejakande. Sartre menade själv att ångesten som detta kan medföra är en naturlig konsekvens av insikten att livet är ett projekt som individen själv måste vara ledare för. Ångesten är således ett temporärt verktyg för att bli varse om den frihet som livet egentligen innebär.

Vi bestämmer våra liv och detta godtyckligt då en veritabel uppgift saknas oss. Detta föranleder också en subjektiv etik där människans eget val står i centrum.

En annan konsekvens av en sådan frihet är att sann kärlek blir omöjlig. Sartre påvisar att det skulle föreligga en motsättning som inte kan kringgås. Den som älskar vill nämligen äga sin älskande, men i samma stund detta sker är den älskade inte längre fri och kan därmed inte göra sitt eget subjektiva val att älska tillbaka, vilket sann kärlek är beroende av. Denna form av kärlek kallar Sartre sadism. Det finns en ytterligare form av kärlek, masochism. I denna form väljer den som älskar att bli den andres och låter sig berövas sin frihet. Betydelse

Jean-Paul Sartre hade ett stort inflytande på sin samtid. Förutom sina filosofiska arbeten skrev han även romaner, dramer och litteraturkritik. Han grundade tillsammans med andra existentialister tidskriften "les temps modernes" (Moderna tider) som fortsätter sin verksamhet än idag. Dessutom var han en politisk aktivist under marxistiska förtecken. Hans tankar bröt uttryckligen med den hegemoniska, franska, kulturella borgerligheten och än idag kan Sartre te sig uppseendeväckande.

1964 tilldelades han Nobelpriset i litteratur, men avböjde dock att ta emot priset med motiveringen att han aldrig tog emot officiella utmärkelser. Det bakomliggande skälet var snarare att Sartre inte hade så mycket till överst för att klä upp sig i frack och fraternisera med borgerligheter.

Källor

Nordin, Svante. (2003). Filosofins historia. Lund: Studentlitteratur.

Sartre, J.(1946). Existentialismen är en humanism. Stockholm: Bonnier.

Sartre, J, (1983). varat och intet. Göteborg: Korpen.

Stokes, P. (2012). Filosofi: 100 stora tänkare. London: Arctic

Regalskeppet Vasa

Stefan Lundmark har skrivit i: Gott och blandat | 0 kommentarer

År 1625 var det trettioåriga kriget i Europa inne på sitt sjunde år, och Sverige hade dessutom varit i krig med Polen i hela 25 år. För att Sverige även skulle kunna detta i det trettioåriga kriget behövdes en stark flotta. Gustav 11 Adolf (31), Som då varit kung i fjorton år, gav därför order om att fyra skepp skulle byggas, däribland Vasa. Orden gick till den holländska skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson och dennes bror som drev "Stockholms Skeppsgård".

I januari 1626 började Vasa att byggas. Mycket virke gick åt som hämtades från Ängsö i Mälaren samt från den småländska kusten. Eftersom man inte hade några ritningar på den här tiden låg det på byggmästaren att se till att skeppet fick sin rätta form. Vasa var ett så kallat regalskepp vilket innebar att det var det största av örlogsflottans skepp och utrustad med bronskanoner. Den totala längden inklusive bogspröt var närmare 70 meter och bredden var 11,7 meter. Det fanns fyra däck: Övre däck, övre batteridäck, undre batteridäck och trossdäck.

1628 jungfrufärden

Sommaren 1628 var Vasa färdigbyggt. Viceamiral Klas Fleming (36) hade utrustat skeppet och utfört en del prover, bland annat hade han testat fartygets stabilitet. Testen gick ut på att 30 man fick springa tre gånger från fartygets ena sida till den andra - men när skeppet krängde för mycket avbröt Fleming försöket. Om han hade berättat detta för byggmästaren kanske katastrofen aldrig hade inträffat...

Den 10 augusti 1628 var en vacker dag och många människor hade samlats vid kajen nedanför Stockholms slott där Vasa låg för att se det praktfulla skeppet göra sin jungfrufärd. Skeppet var verkligen ståtligt med över 700 skulpturer där vissa gnistrade av guld och starka färger. Vasa skulle segla från Stockholms hamn till flottans bas Älvsnabben, där de skulle vänta på närmare order. Först bogserades hon mödosamt utmed Skeppsbron till Tranbodarna strax öster om nuvarande Slussen. På eftermiddagen sattes segel och skeppet började sin färd längs södra bergen. När de kommit ut på lite öppnare vatten mitt för Beckholmen slet en kraftig vindby tag i de hissade seglen så att skeppet krängde till. Hon reste sig dock igen för att i nästa sekund falla ner på babords sida. Vattnet började strömma in genom de öppna kanonportarna och hon sjönk snabbt - katastrofen var ett faktum.
båtsmän, 20 artillerister och 300 vanliga soldater. Kapten ombord var Söfring Hansson. Hur många av alla dessa personer som var ombord när skeppet sjönk är ovisst, dock vet man att de 300 soldaterna ännu inte gått ombord. Vid dykarundersökningar har man funnit skelettdelar av kvinnor och barn, vilket kan förklaras med att sjömännen fick ha sina familjer ombord så länge skeppet var inom skärgården och inte var i krig. Man tror att mellan 30-50 personer miste livet när fartyget gick under.

Ingen dömdes för skeppets undergång. Många förhördes dock och kaptenen Söfring Hansson fängslades men släpptes efter ett tag. Ingen enskild person kunde få skulden för att Vasa sjönk. Amiral Fleming kunde kanske ha stoppat från att segla iväg, men när han gjorde testet där sjömännen fick springa över däck var ju båten redan färdigbyggd. Gustav II Adolf kan väl delvis också vara medskyldig i sådana fall, han hade ju velat ha ett skepp med så många kanoner som möjlig, dessutom hade han godkänt skeppets mått. Byggmästaren Hybertsson hade också del i katastrofen, han hade byggt skeppet som om hon skulle ha haft ett kanondäck, vilket hon inte hade - hon hade ju två. Hybertsson var dock redan död när Vasa gick under, han dog 1627.

1600-talets bärgningsförsök

Nyheten om olyckan spreds fort och redan tre dagar efter katastrofen fick den engelske ingenjören och vrakdykaren Ian Bulmer fullmakt av riksrådet att försöka bärga Vasa. Han misslyckades dock och under de följande decennierna diskuterades flera olika sätt på hur man skulle kunna bärga skeppet. När man kom på att det var omöjligt att upp hela skeppet koncentrerade man sig på att bärga de värdefullaste sakerna istället. 1658 fick den svenska översten Albrecht von Treileben tillstånd att bärga Vassas kanoner. Han blev den första att introducera dykarklockor i Sverige. Dykarklockan såg ut som en stor kyrkklocka, där dykaren stod på en lien plattform som hängde under klockans kant. Luften som stängdes in i klockans topp räckte till för en vistelse under vattnet på cirka 20-30 minuter. Åren 1663 och 1664 arbetade Treileben med att bärga Vasas kanoner och han lyckades också få upp de flesta av dem. Efter att man tagit det som gick att få upp från skeppet glömdes det mer eller mindre bort.

Livet ombord

Livet ombord på ett regalskepp som Vasa var ingen dans på rosor. Det präglades av sträng disciplin och hårda bestraffningar. En sådant straff var kölhalning som gick ut på att den dömde bands fast i ett rep och drogs under fartygets köl från den ena sidan av skeppet till den andra. Många dog av den här behandlingen, de drunknade eller blev så illa skurna att de dog av blodförlust. På skeppen fanns alltid en präst som höll predikningar en eller flera gånger i veckan, samt gudstjänst varje morgon och kväll. Besättningen fick sova direkt på golvet mellan kanonerna på batteridäck (hängkoj kom först under senare delen av 1600-talet). Det var trångbott ombord och maten var för det mesta dålig och i kombination med de usla hygieniska förhållandena ledde detta ofta till att sjukdomar och epidemier spreds.

1900.talets bärgning

Privatforskaren Anders Franzen hade under en längre tid sökt på Stömmens botten efter Vasa. Med hjälp av dragg och propplod hittade han i augusti 1956 till slut var Vasa låg någonstans. Det svåra var hur man skulle få upp henne, och det fanns många idéer på hur man skulle göra. Ett var att man skulle frysa upp. Ett annat var att frysa in hela skeppet i ett stort isblock som sedan skulle flyta upp. Ett annat var att fylla hela skrovet med pingpongbollar och att hon på så vis skulle flyta upp ytan.
Det blev dock på ett mer traditionellt sätt som hon bärgades, man spolade långa tunnlar under skeppets köl där sedan drog stålkablar som kopplades till lyftpontoner. I sexton etapper lyftes skeppet sedan till grundare vatten, fast fortfarande under ytan. Den 24 april 1961 lyftes Vasa till slut upp över vattenytan – för första gången på 333 år. Idag kan man se på skeppet i Vasamuseet i Stockholm

Källa:

Vasa – brochyr från Vasamuseet (1974)
Den svenska historien del 5 – Sverige blir en stormakt
www.vasamuseet.se
www.faktoider.nu
www.Historiasajter.se

Svenska Cupen

Stefan Lundmark har skrivit i: Stefans sport | 0 kommentarer

Den 2 augusti mötte Nybro if och Kalmar AIK varandra på Fredrikskans arena Nybro vann och kunde se fram emot att möta ett allsvenskt lag som dom väl känner igen. Kalmar FF blev motstånden matchen kommer att spelas den 24/8 kl 18.30 på Victoriavallen i Nybro.

16/8

Akropolis-Hammarby  1-3

23/8

Kristianstad-Halmstad

Kvibille-Häcken

Torn-Värnamo

Torstorp-Sundsvall

Tvååker-Örgryte

Värmbol-AIK

Arameisk-Syrianska-Brommapojkarna

Aspudden Telles-Dalkurd

Bollnäs-IFK Norrköping

Carlstad Utd-Sirius

Hittarps IK-Varberg

Husqvarna-Öster

Landskrona-Elfsborg

Landvetter-IFK Göterborg

Oskarshamns AIK-Norrby

Piteå-Degerfors

Sollenturna-Syrianska FC

Tollhätten-Malmö FF

Tullinge-IK Frej

Upsala-Djurgården

Utsikten-Jönköping

Väasalunds-Eskiltuna

Härnösand-Östersund

24/8

Assyriska-Trelleborg

Enskede ik-Gefle

Karlstad-Örebro

Nybro-Kalmar

Oddevold-Falkenberg

Skövde-GAIS

Ameer Mehtr

Stefan Lundmark har skrivit i: Artikel | 0 kommentarer

Ameer Mehtr är en av många flyktingar som flydde från ett krigsdrabbat Syrien.
Ameer beskriver att huvudstaden Damaskus som han bodde i förändrades från " ett paradis till en mardröm". Hans liv i Damaskus bestod av ströjobb, kickboxning på elitnivå & han simmade med sina vänner som var med i landslaget.
Men Ameer själv var inte med i landslaget.
Flera bekanta blev gripna och en vän blev skjuten av en prickskytt på öppen gata utan anledning, enligt Ameer.
Han var livrädd att bli inkallad till armen. Ameer säger:
- Jag ville inte gå in i döden.
Bara han visade sig så blev de en fara för hans familj. Regimen ser alla unga killar som ett hot i Syrien.
Ameer bestämde sig för att simma eftersom han inte hade pengar till att betala smugglare. Som tur hade han tränat simning och kickboxning i flera timmar varje dag sen han var 13 år. Hans plan var att simma från Turkiet till Grekland.
Ameer har med sig en karta på sin mobiltelefon. Kartan visar hur hans resa till Sverige gick till.
Han tog sig förbi 26 vägspärrar för att komma ur landet till Libanon. Från Beirut tog han sig vidare med båt till Turkiet. Efter två dagar av bussresa och en lång vandring var han framme vid ett skogsområde vid kusten där han skulle börja sin simning till den grekiska ön Samos.
Men innan dess var han tvungen att gömma sig för den turkiska polisen och i skydd av mörkret förberedde han sig för sin simtur.
Han lade sina få saker i sin ryggsäck och fäste den i ett däck som han knöt i ett band runt midjan.
Där efter värmde han upp och stretchade innan han dök ner i medelhavet.
Ameer simmade i sju timmar mot den grekiska ön. Han hade planerat rutten så att han kunde följa med strömmen. Han håller upp armarna i axelbredd och visa storleken på fiskarna han såg under sina timmar i vattnet med ett leende snabbt när han beskriver rädslan som han kände under resan i vattnet.
Ameer säger - " Jag började fantisera om att människor försökte dra ned mig under ytan.

Jag tänkte att jag aldrig skulle komma över. Det enda jag tänkte på när jag såg klipporna på andra sidan: Där är det nya livet! Där är det nya livet!

Han visar upp sin ryggsäck, den vattentäta necessären från Syrien där han hade lagt sina värdesaker, sina simglasögon, badmössa och näsklämma. Han visade också den lilla plastförpackningen med minneskorten från datorn. Första bilden han lade ut på Facebook var när han hade nått sitt mål. Han står med armarna utsträckta i en segerviss gest.

”Första bilden efter att jag kommit fram till Grekland. Tack Gud", lyder texten.
Precis innan avfärden köpte Ameer en mobiltelefon så att han kunde hålla kontakten med sin familj.
Den hade han packat in i en svart gummiballong. Men nu ligger den död i necessären. Han visade den fuktskadade telefonen som var full med havssalt.
“Vill du ha salt?” säger han och skrattar
I den stora sovsalen som Ameer delar ned flera familjer har han byggt upp två väggar runt sin säng. Han kallar det sitt “rum” och börjar frenetiskt bädda sängen när han visar oss runt.
– Om min mamma skulle se hur min säng ser ut skulle hon döda mig, säger han när han skakar på duntäcket.
Efter att hans historia kom ut har det kommit många reaktioner. Han är väldigt tacksam att folk bryr sig.
– Men jag är långt ifrån den enda som har gjort den här resan. Det finns många fler som har simmat. Vi har en Facebookgrupp. Från min säng i Sverige har jag berättat för flera hur de ska packa och hur de ska tänka för att klara övergången Men just nu är det ingen som simmar. Det är för kallt i vattnet.
Han har fått erbjudande om att träna både simning och kickboxning i Sverige.
– Jag vill jättegärna träna så fort jag blir frisk.

Av: Stefan Lundmark

Stefans sport – Allsvenskan

Stefan Lundmark har skrivit i: Stefans sport | 0 kommentarer

Lördagens matcher i Allsvenskan:
Göteborg- Malmö FF 1-1
Halmstad-Östersund 1-0

Igår 2/4:
AIK-Häcken 0-0
Sundsvall-Eskilstuna 3-1
Norrköping-Hammarby 2-1

Idag 3/4, tre matcher:
Djurgården-Sirius 0-2
Kalmar FF-Elfsborg 1-5
Örebro-Jönköping 2-1

Melodifestivalen 2017 – 25 februari

Stefan & Andreas har skrivit i: Artikel | 0 kommentarer

Nu på lördag den 25 februari är det deltävling 4 i Melodifestivalen
Artisterna som kommer att tävla på lördag är:
1 Jon Henrik Fjällgren och Aninia, låten heter En värld full av strider
2 Alice, låten heter Running with Lions
3 Les Gordons, låten heter Bound to fall
4 Wiktoria, låten heter As i lay me down
5 Axel Schylström, låten heter När ingen ser
6 Sara Varga och Juha Mulari, låten heter Du får inte ändra på mig
7 Loreen, låten heter Statements

När denna deltävling är slut så kommer andra chansen den 4 mars
De artisterna som har gått vidare så här långt är:
1 Anton Hagman, låten heter Kiss you Goddbye
2 Boris Rene, låten heter Her Kiss
3 De vet Du, låten heter Road Trip
4 Dismissed, låten heter Hearts Align
5 Fo & o låten, heter Gotta Thing About You
6 Lisa Ajax, låten heter I Don't Give A

Två låtar kommer till men vi vet ju inte detta ännu
den 11 mars är det final i Friends Arena i Stockholm
skrivna av Stefan o Andreas

Champions Leauge

Stefan Lundmark har skrivit i: Stefans sport | 0 kommentarer

Champions League

Lottningen för Champions League gjordes måndagen den 12 december.

Manchester city – Monaco

Real Madrid – Napoli

Benfica – Dortmund

Bayern – Arsenal

Porto – Juventus

Bayer Leverkusen – Atlético

Paris FC – Barcelona

Sevilla – Leicester City

Matcherna spelas från den 14 februari fram till 15 mars.

Stefans sport: Allsvenskan 2017

Stefan Lundmark har skrivit i: Stefans sport | 0 kommentarer

Mina utsikter:

Halmstad i allsvenskan nästa år

Sirius i allsvenskan nästa år

Athletic i allsvenskan nästa år

Helsingborg åker ur allsvenskan

Gefle åker ur allsvenskan

Falkenberg åker ur allsvenskan

Stefans sport: Allsvenskan med tre matcher kvar

Stefan Lundmark har skrivit i: Stefans sport | 0 kommentarer

Stefans sport om Allsvenskan

Tre matcher kvar i Allsvenskan

Det är tre matcher kvar i allsvenskan. Ikväll spelar Östersund mot Hammarby IF (Slutade 2-0).
Sedan spelar Kalmar FF mot Gefle (Slutade 1-0). Falkenberg möter Malmö FF (Slutade 0-3) och Elfsborg möter IFK Norrköping (Slutade 2-1)

Magsjukan härjar

Magsjukan härjar i Kalmar FF med tre sjuka spelare. I Malmö FF är Rosenberg skadad.
Malmö FF vinner idag mot Falkenberg och Hammarby IF vinner idag i Östersund

Stefans sport: 7-0 i Historisk landskamp mot Iran

Stefan Lundmark har skrivit i: Stefans sport | 0 kommentarer

Historisk landskamp mot Iran

I fredags den 21/10 ägde Damlandslagets historiska landskamp mot Iran rum och blev som väntat ingen dramatisk match sportsligt sett. Matchen slutade med svensk seger 7-0 på Gamla Ullevi. Två tremålsskyttar för dagen i Olivia Schough och Magdalena Eriksson. Schough dessutom hörnläggare till Erikssons tre nickmål. Alla mål i den första halvleken.

I 4 minuten gör M. Larsson mål
I 14 minuten gör M, Ericsson mål
I 16 minuten gör Schough mål
I 23 minuten gör Ericsson mål
I 33 minuten gör Schough mål
I 45 minuten gör Schough mål
I 45 minuten gör Ericsson mål